Plesno-gibalna terapija je oblika terapije, kjer se s pomočjo gibanja, plesa, igre ter različnih tehnik za sproščanje in zavedanje telesa spodbuja spremembe na vseh področjih: socialnem, čustvenem, motoričnem, kognitivnem in komunikacijskem. Plesno-gibalna terapija je učinkovita, ker se med spontanim gibanjem sproži nezavedni telesni spomin, ki prikliče različna občutja in podobe na katerih se razvija proces pomoči in zdravljenja.
Temelji na terapevtskem odnosu zaupanja, absolutnega sprejemanja ter posebni empatiji. V varnem okolju jo vodi strokovno usposobljen plesno-gibalni terapev/ka.

S telesom, gibalnim izražanjem prikažemo vse tisto kar je včasih nemogoče ubesediti. Aktivira se naša podzavest. Ples, gibanje in telesno izražanje ob glasbi ali brez nje povzroči izboljšanje počutje in sprošča pozitivne čustvene vrednote – zadovoljstvo, srečo, veselje. Cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč je bistven proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Pri tem uporablja različne metode in tehnike, ki so prilagojene posamezniku.

Plesno-gibalna terapija je razmeroma mlada disciplina, ki se v našem prostoru še uveljavlja in išče svoje mesto. Namenjena in dobrodošla je za ljudi v vseh življenjskih obdobjih.

Srečanja so prilagojena potrebam posameznika in potekajo izključno po predhodnem individualnem dogovoru z Nevo Kralj.

V ČEM SE PLESNO-GIBALNA TERAPIJA RAZLIKUJE OD PLESNIH UR?

Ne glede na to, ali se plesno-gibalna terapija izvaja kot terapevtska intervencija, preventivni program za razvijanje veščin ali ustvarjalna plesna delavnica, je na prvem mestu vedno ustvarjanje prostora, kjer se otroci oz. odrasli počutijo varni in svobodni, da preko plesa, gibanja, igre ter drugih izraznih sredstev izrazijo svoj notranji svet. S tem, ko pristopimo brez sodb in s subtilnostjo do posameznikovega neverbalnega stila ter senzoričnih značilnosti in potreb, mu pomagamo, da se počuti »opažen, slišan in objet«, kar je bistveno za njegov harmoničen razvoj.

UČINKI PLESNO-GIBALNE TERAPIJE:

  • vplivanje na duševnost skozi telo
  • občutenje in spontano izražanje samega sebe skozi gibanje
  • raziskovanje in zavedanje samega sebe, globje razumevanje lastnih občutkov, emocij, doživljanj, zavednega in nezavednega
  • samospoštovanje, pozitivna samopodoba in dvig samozavesti
  • razvijanje gibalnih sposobnosti, motorike in koordinacije
  • izboljšanje medsebojnih odnosov z vrstniki in z okolico
  • zmanjšanje konfliktnih oblik vedenja in razvijanje pozitivnih oblik komunikacije
  • umiritev, sprostitev in s tem izboljšanje pozornosti in koncentracije
  • odkrivanje spontanosti in ustvarjalnosti v sebi
  • doživljanje občutka sprejetosti, sposobnosti, uspešnosti in zadovoljstva s samim seboj

Največ kar lahko nekomu daš je,
da mu pomagaš odkrivati bogastvo, ki je v njem.

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si