Plesna in integrativna umetnostna terapija  je oblika pomoči z umetnostjo, kjer s pomočjo gibanja, plesa, igre ter različnih tehnik sproščanja in zavedanja telesa spodbujamo in omogočamo spremembe na socialnem, čustvenem, gibalnem, spoznavnem in komunikacijskem področju. V ospredju je naše telo, ki ve in pomni. Plesna – integrativna umetnostna terapija je učinkovita, ker se med spontanim gibanjem sproži nezavedni telesni spomin, ki prikliče različna občutja in podobe na katerih se razvija proces pomoči in podpore.
Temelji na terapevtskem odnosu zaupanja, absolutnega sprejemanja ter kinestetični empatiji. V varnem okolju klient (individualno ali v skupini) raziskuje, doživlja, spoznava, sprejema in ozavešča svoje stanje, stiske in njihove vzroke ter povezuje mentalni, čustveni in fizični del sebe. Spreminja in sčasoma tudi vnaša funkcionalne spremembe v svoje življenje. Je odlična dopolnilna oblika drugim oblikam zdravljenja. Plesno-integrativno umetnostno terapijo vodi strokovno usposobljen_a specialist_ka pomoči z umetnostjo.

 

“The therapist creates a container to hold and reflect the patient’s experience through embodied attunement.  The dance movement psychotherapist carefully and spontaneously develops improvisational multisensory activities, movement, dance, and play from this felt place of conscious attunement. Her/his ability to differentiate his own felt subjective experience from the experiences of those she/he is engaged with through observation or actual movement dialogue is at the heart of
embodied resonance in dance movement psychotherapy.« (dr. S. Tortora)

S telesom, gibalnim izražanjem prikažemo vse tisto kar je včasih nemogoče ubesediti. Aktivira se naša podzavest. Naše telo, um in čustva se povezujejo in predstavljajo celoto posameznika. Ples, gibanje in telesno izražanje ob glasbi ali brez nje, z integracijo drugih oblik umetnostne terapije, omogoča spoznavanje sebe in situacije, v kateri smo, povzroči izboljšanje počutje in sprošča pozitivne čustvene vrednote – zadovoljstvo, srečo, veselje. Bistven je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Uporabljamo različne metode in tehnike, ki so prilagojene posamezniku.

Integrativna umetnostna terapija / pomoč z umetnostjo je razmeroma mlada disciplina, ki se v našem prostoru še uveljavlja in išče svoje mesto. Namenjena in dobrodošla je za ljudi v vseh življenjskih obdobjih.

Srečanja so prilagojena potrebam posameznika in potekajo izključno po predhodnem individualnem dogovoru z Nevo Kralj.

PREDNOSTI PLESNO-UMETNOSTNA TERAPIJE?

Ne glede na to, ali se plesno-gibalna terapija izvaja kot terapevtska intervencija, preventivni program za razvijanje veščin ali ustvarjalna plesna delavnica podpore in pomoči, je na prvem mestu vedno ustvarjanje prostora, kjer se otroci oz. odrasli počutijo varni in svobodni, da preko plesa, gibanja, igre ter drugih izraznih sredstev izrazijo svoj notranji svet. S tem, ko pristopimo brez sodb in s subtilnostjo do posameznikovega neverbalnega stila ter senzoričnih značilnosti in potreb, mu pomagamo, da se počuti opažen, slišan, sprejet in podprt, kar je bistveno za njegov harmoničen razvoj in spremembe v življenju..

UČINKI PLESNO-UMETNOSTNE TERAPIJE:

  • vplivanje na duševnost skozi telo
  • občutenje in spontano izražanje samega sebe skozi gibanje
  • raziskovanje in zavedanje samega sebe, globje razumevanje lastnih občutkov, emocij, doživljanj, zavednega in nezavednega
  • samospoštovanje, pozitivna samopodoba in dvig samozavesti
  • razvijanje gibalnih sposobnosti, motorike in koordinacije
  • izboljšanje medsebojnih odnosov z vrstniki in z okolico
  • zmanjšanje konfliktnih oblik vedenja in razvijanje pozitivnih oblik komunikacije
  • umiritev, sprostitev in s tem izboljšanje pozornosti in koncentracije
  • odkrivanje spontanosti in ustvarjalnosti v sebi
  • doživljanje občutka sprejetosti, sposobnosti, uspešnosti in zadovoljstva s samim seboj

Največ kar lahko nekomu daš je,
da mu pomagaš odkrivati bogastvo, ki je v njem.

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si