2023 (od februarja dalje)

VPISNINA enkratno
novinci 15 €
člani  5 €

DOJENČKI

BABY MOVES*
1 x tedensko 60 min

 

47 €

OTROCI

PLESNE DELAVNICE, PLESNE ISKRICE, ŠOLA KLASIČNEGA BALETA*
1 x tedensko 50 / 60 / 75  min 61 €
PLESNE DELAVNICE V VRTCIH
1 x tedensko 50-60 min
I. semester
II. semester
118 €
118 €
PLESNE ISKRICE, ŠOLA KLASIČNEGA BALETA*
2 x tedensko 81 €

ODRASLI

SODOBNI PLES, KLASIČNI BALET *
1 x tedensko 90 min 61 €
2 x tedensko 90 min 81 €
3 x tedensko 90 min 99 €
SUPER MAMI za mamice pred in po porodu*
1 x tedensko 60 min

POSEBNA CENA 2023

18 €
VRELEC MLADOSTI za zlata leta* 
1 x tedensko 60 min 30 €

PLESNO GIBALNA TERAPIJA

PLESNO-GIBALNA TERAPIJA – skupina*
1 x tedensko 60 – 75 min 81 €
4 srečanja po 90 min (zaprta skupina, na 14 dni) 110 €
PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA – individualno delo
1 x 60 min (1 srečanje) 60 €
1 x 85 min (1 srečanje) 80 €

OSTALO

1 OBISK
60 – 90 min 18 €
INDIVIDUALNO DELO
1 x 60 min (1 srečanje) 47 €
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
sobota, nedelja / 120 min
člani
nečlani
130 €
165 €
ODDAJA DVORAN
60 min (vsi termini) 26 €
celodnevna (vikendi) 120 €
POPUSTI
drugi otrok iz družine oz. vsaka druga dejavnost – 15%
* cena velja za 1 mesec

Vpis je mogoč celo leto preko spletne prijave!