Plesna umetnostna terapija – ples kot preventiva in pomoč z umetnostjo

Ali je vaš otrok neprestano “v pogonu” in potrebuje več gibanja? Morda  ima zelo rad glasbo in pleše, vendar pa ga telo ne »uboga vedno«? Je bolj občutljiv, se težje prilagaja novim situacijam in ima težave pri navezovanju stikov z drugimi otroki? …

Plesno gibanje in izražanje je nekaj, kar pripada prav vsakemu posamezniku, ne le talentiranim in spretnim. Večletne izkušnje kažejo, da ples – preventivno delo, pomoč z umetnostno in umetnostna terapija izjemno dobro vpliva na celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami, tako na področju telesnega kot tudi duševnega razvoja. Delo poteka na različne načine, lahko je individualno ali v skupini. Dobre rezultate dosegamo tudi pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v klasične skupine. Za uspešno delo je ključnega pomena vključevanje in sodelovanje staršev.

terapija_otroci_okrogla

Ko te gledam me ti vidiš, torej obstajam.

NOVO!

PRILAGOJENE PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Prilagojene skupinske ustvarjalne plesne delavnice, namenjene otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami z različnimi sposobnostmi in ovirami.

Skupaj raziskujemo ples kot lastno notranjo in zunanjo izkušnjo s pomočjo izbranih pripomočkov, kot so različni trakovi, elastično blago, senzorne žoge, ravnotežne blazine, slikovni material, primerne vsebinske spodbude in zgodbice … Ob kvalitetni glasbi, preko igre, vodenja in improvizacije.

S polno prisotnostjo, individualno pozornostjo in podporo strokovnjakinje plesne terapevtke, sledimo prednostnim ciljem – razvijanje zavedanja telesa, socialno-emocionalno učenje in krepitev moči in veščin, s pomočjo katerih se otroci in mladostniki lažje soočajo z različnimi izzivi v vsakdanjem življenju. K aktivni udeležbi kot pomočniki svojemu otroku oz. mladostniku ste vabljeni in dobrodošli tudi starši oz. spremljevalci.

KOMU JE NAMENJENA PLESNO-UMETNOSTNA TERAPIJA?

 • motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
 • motnje avtističnega spektra (MAS)
 • vedenjske in čustvene težave
 • dolgotrajno bolni otroci
 • dispraksija
 • Downov sindrom
 • gibalno ovirani otroci
 • slepi in slabovidni otroci
 • gluhi in naglušni otroci
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
 • otroci z motnjo v duševnem razvoju
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih
 • otroci s travmatičnimi izkušnjami (težave v prenatalnem obdobju in pri porodu,
  smrt bližnjega, dolgotrajna bolezen, ločitve, otroci iz tujega okolja ipd.)

KAKO POTEKA?

 • individualno
 • v diadi otrok in roditelj ali v družinskem krogu
 • skupinsko

Dolžina srečanja lahko varira od pol ure do ene ure, odvisno od otrokovih potreb in zmožnosti.

INDIVIDUALNA OBLIKA PLESNE – UMETNOSTNE TERAPIJE, KI POTEKA V DIADI OTROK – RODITELJ

Preko ustvarjanja stimulativnega senzoričnega okolja strokovnjak-specialist pomoči z umetnostjo otroka spodbuja, da raziskuje svoje okolje ter se povezuje z drugimi. Pri tem uporablja tehnike »uglaševanja« in povezovanja z otrokom preko »zrcaljenja« njegovih gibov z namenom, da z otrokom vzpostavi stik in obenem poskuša dobiti vpogled v otrokov notranji svet, njegovo izkušnjo in način, kako procesira svet okoli sebe.

Specialist pomoči z umetnostjo izhaja iz predpostavke, da ima vsako vedenje otroka – četudi je še tako težavno – komunikacijski potencial, saj sporoča o otrokovi telesni, čustveni in kognitivni izkušnji. Pomemben element v intervenciji je tudi verbalizacija – terapevt z besedami poimenuje morebitno otrokovo izkušnjo – in tako poskuša ustvariti most med neverbalnim in verbalnim poljem zavedanja. S tem tudi ugodno vpliva na otrokov govorno-jezikovni razvoj. Naloga strokovnjaka – spceialista je tudi, da pomaga staršem razumeti pomen nebesednih znakov njihovih otrok. Staršem pomaga, da preko gibalnih aktivnosti vzpostavljajo igrive interakcije, katerih namen je spodbujanje razvoja varne in zdrave navezanosti med njimi in otrokom.


SKUPINSKA OBLIKA PLESNE – UMETNOSTNE TERAPIJE

Majhna skupina (od 4 do 6 otrok oz. mladostnikov) omogoča prepoznavanje individualnih potreb vsakega otroka ter spodbuja njegov lasten izraz in ustvarjalnost, kar ugodno vpliva na samozavest in samopodobo otrok. Otrokom obenem  omogočimo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko sprostijo svojo energijo in napetosti, ne da bi bili ob tem deležni »grajanja« in «kritike«. Ob aktivnostih, ki vključujejo tako delo v paru ali v manjši skupini, otroci / mladostniki razvijajo motorične sposobnosti in socialne spretnosti ter izboljšajo komunikacijo z okolico.

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si