PIKICE

Ples za malčke in starše
(od 18 – 30 mes.)

Namenjeno otrokom, ki se prvič soočajo s plesnim ustvarjanjem in se šele spoznavajo s plesno-gibalnimi delavnicami. Na prvih urah so običajno prisotni starši, kasneje pa spodbujamo samostojnost, tudi v plesno-gibalnem ustvarjanju. Osnovno vodilo je zadovoljstvo otroka, razvijanje zavedanja svojega telesa in ljubezni do giba.

Prepričani smo in zavedamo se, da je gibanje temeljna oblika sporazumevanja. V času zgodnjega razvoja, še posebej od enega do treh let otrokove starosti, v obdobju malčka, je PLES pogosto zapostavljen. Pa vendar so gibanje, ples in telesno izražanje nepogrešljivi za otrokov celostni razvoj, tako gibalni, socialni, čustveni kot spoznavni.

Malčki se večinoma sporazumevajo preko gest in kretenj in nadzor nad telesom šele razvijajo. Prav nebesedno sporazumevanje ima izjemno pomembno vlogo, saj uresničuje zadovoljevanje bazične potrebe po ljubezni in varnosti, biti upoštevan in sprejet tak, kakršen sem, le to pa nosimo s seboj v telesu v nadaljnjem življenju. Plesna pedagoginja Neva Kralj starše vodi v plesnem raziskovanju z malčki in jim je v pomoč pri prepoznavanju neverbalnih znakov in vedenja otroka v socialnih interakcijah.

Zgodnji začetek je vsekakor osnova za nadaljnji razvoj kompleksnejših gibalnih sposobnosti. Še posebej v prvih treh letih je gibalni razvoj otroka izredno intenziven. Telo je prvi jaz, ki ga otrok pozna. Zavedanje telesa pa se gradi izključno preko izkušenj. Ker se ples največkrat pojavlja v povezavi z glasbo in različnimi ritmi, se mački igraje in sproščeno soočajo z razvijanjem ritmičnega posluha in odzivanjem na različno glasbo. Preko gibanja se malčki od rojstva dalje učijo misliti o gibanju, gibajo hitro in počasi, visoko ali nizko ipd., še predno poznajo besede. Poleg velike in fine motorike pa z gibanjem spodbujamo razvoj govora kot motorične in mentalne spretnosti.

Vzdrževanje pozornosti in koncentracije pri plesu je lažje in daljše, saj je ples igranje s telesom, je zabavna, čustveno polna in domišljijsko bogata gibalna dejavnost. In ko se malčki pozornost (na)učijo vzdrževati preko plesa, to lažje prenesejo na druge dejavnosti in področja, kar je kasneje pri šolskem delu izjemno koristno, vendar je potrebno začeti zgodaj.

V tem času se tako odrasli kot tudi otroci vsakodnevno soočamo z različnimi stresnimi situacijami in prav ples je dejavnost, kjer malčki (in odrasli) lahko sprostimo napetosti, ki bi sicer drugače izbruhnile.

Ples ima prav zaradi svoje možnosti nebesednega sporazumevanja temeljno moč medosebnih odnosov med starši in malčki ter malčkom in vrstniki.

Po prvem letu postane otrokov temperament navadno najbolj prepoznaven. Opazimo visoko aktivne malčke, ki imajo mehanizme samoregulacije in nadzor nad impulzi tvegan ter pogoste težave v prilagajanju spremembam in novostim, ter na drugi strani zelo prilagodljive malčke, ki so radovedni in fleksibilni v novih situacijah, z blagimi oziroma zmernimi čustvenimi reakcijami.

Največkrat pa se srečamo z malčki, ki so v novih situacijah sprva previdni, se umaknejo ter potrebujejo svoj čas za opazovanje, predno vstopijo v socialno okolje. Malčki so običajno zelo umirjeni, a v nepredvideni situaciji lahko pride do močnega čustvenega odziva. Ko pa se počutijo dovolj varne, so navdušeni, pripravljeni sodelovati in pokažejo vse svoje sposobnosti.

V obdobju malčka je najprimernejše ustvarjalno gibanje ali ustvarjalni ples, ki temelji na naravnem gibanju ter senzoričnem zavedanju telesa in ne na gibanju določene plesne zvrsti. Otroci se svobodno plesno izražajo.

Opazovanje in upoštevanje individualnosti vsakega malčka in njegovega roditelja, ki se v nebesednem dialogu spontano in nezavedno izraža, je temelj naših plesnih in gibalnih aktivnosti ter neprecenljiva podpora varni navezanosti. Malčki si močno želijo samostojno preizkušati novosti, želijo in razvijajo kontrolo nad samim seboj, vendar pa se morajo, da bodo samozavestno, sproščeno in s pozitivno samopodobo raziskovali svet in razvijali zaupljive odnose, vračati v varen svet svojega starša po čustveno podporo in okrepitev. S tem ustvarjamo pogoje za to, da se otrok pogumno in z navdušenjem izraža ter raziskuje svet.

Plesna pedagoginja nežno usmerja starše v posnemanje otrokovega ritma, njihovega gibanja in mirovanja telesa, kvalitet otrokovega gibanja, kar odpira okno v malčkovo doživljanje in čustvovanje, v njegov notranji svet. Tako se med otrokom in odraslim prične ples uglaševanja in povezovanja, gibalni dialog in nepozabni osrečujoči skupni občutki polne prisotnosti, ki ustvarjajo močne vezi tudi za prihodnost.

In prav lastne gibalne izkušnje, preko katerih se izražamo, raziskujemo elemente plesa in razvijamo medosebne odnose so to, kar kasneje, morda nezavedno, odnesemo v svoje domače okolje in jih nadalje osmišljamo.

Na začetku srečanja malčkom omogočimo čas, da se spoznajo s prostorom, se sprostijo in sami raziskujejo in zadovoljijo trenutne potrebe, nato povabimo starše in malčke v delo v krogu, kjer se na kreativne načine povežemo. Sledijo igre in vaje za zavedanje telesa ter priprava telesa na dinamično raziskovanje prostora. Z ustvarjalnim gibanjem, vsebinskimi spodbudami, didaktičnimi pripomočki in glasbo malčke spodbujamo k razvijanji gibalnih sposobnosti in razširjanju oblik gibanja, spoznavajo, kako spremeniti gibanje v domišljijo, nadzorovati svoje telo, spoznavajo čustva in se nebesedno sporazumevajo.

Glasba, izbrani senzorni pripomočki, rekviziti, mali inštrumenti in pesmice so vabljiva dodatna motivacija za malčke, ki pritegnejo, jim pomagajo se osredotočiti in ohranjajo pozornost.

Ples v skupini je dejavnost, ki povezuje in kjer se otroci in odrasli učimo drug od drugega. Nenadomestljiva spodbuda sta vzor in pohvala odraslih. Malček občuti, da zmore, da mu je uspelo, da je sposoben, je motiviran in napreduje – gibalno, ustvarjalno, v opazovanju in posnemanju itd., kar oblikuje in krepi njegovo samozaupanje in samopodobo.

Skupaj in s kakovostnim učnim programom nenazadnje spodbujamo večjo motivacijo tudi za nadaljnje telesne aktivnosti in dojemanje gibanja kot načina življenja.

Tako starši kot malčki naj bodo v udobni opremi za gibanje, lahko tudi v več plasteh, da jih slečete, če bo vroče. Plešemo bosi oziroma v (nedrsečih) nogavičkah. Z vami naj bo tudi voda.

Srečujemo se vsak torek od 15:30 – 16:20 v beli dvorani Plesnega Epicentra na Tbilisijski ulici 59D na Viču.

Toplo vabljeni na prvo srečanje v torek, 13. september 2022 ob 15:30.

Ne pozabimo – vse se začne z gibanjem!

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si