DELAVNICA A

GIBALNO SPO-RAZUMEVANJE
ples kot preventiva in terapija

Na intenzivnem izkustvenem seminarju udeleženci pridobijo različna teoretična in praktična znanja ter se seznanijo s številnimi aktivnostmi v celostnem pristopu v vzgojno-izobraževalnem procesu in svetovalnem delu – za utrjevanje pozitivnih vrednot, za preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike in razvijanje sodelovanja in povezovanja v skupini, učenje sprostitvenih tehnik in strategij za obvladovanje nasilja ter izboljšanja medosebnih odnosov in seznanjanje s preventivnimi načini pomoči otrokom v vrtcu in/ali šoli. Prav tako pa se bodo seznanili z dejavnostmi ter vajami, ki spodbujajo motorični razvoj in gradijo otrokove socialne kompetence ter mu pomagajo pri izražanju in razumevanju lastnih čustev in izražanju le-teh na ustreznejši način.

Prepoznavanje razvojnih potreb otrok ter vključevanje metod dela, ki razvijajo socialne veščine, empatijo ter spodbujajo zdrav gibalni razvoj, lahko pomagajo k grajenju ustreznejše samopodobe, občutku zadovoljstva prav tako pa pripomorejo k boljšemu vključevanju ranljivih otrok v socialno sredino in izboljšanju medosebnih odnosov.

TRAJANJE:
16 pedagoških ur

KJE:
Plesni Epicenter
, Tbilisijska 59 D, 1000 Ljubljana – Vič oziroma po dogovoru

CENA:
185,00 eur / ob subvenciji MOL 115,00 eur (za posameznike)
1.150,00 eur / ob subvenciji MOL 300,00 eur (za kolektiv)

PREDAVATELJICI IN IZVAJALKI:
Neva Kralj, samostojna kulturna ustvarjalka, univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, spec. pomoči z umetnostjo – RPGT (registrirana plesno-gibalna terapevtska pri ZPGTS / EADMT),  WOS praktik (certifikat mednarodnega podiplomskega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami), BFM (Baby Funktional Movement) praktik
in
Tamara Sernec, prof. defektologije, spec. pomoči z umetnostjo – RPGT (registrirana plesno-gibalna terapevtska pri ZPGTS / EADMT), WOS praktik (certifikat mednarodnega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami).

 

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si