Tina Juhant

juhant.tina@hotmail.com

V PLESNEM EPICENTRU POUČUJE:

KLASIČNI BALET ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI POUK KLASIČNEGA BALETA

Tina je izkušena učiteljica baleta, ki svojo ljubezen do baleta že od leta 2014 z velikim entuziazmom prenaša na svoje učence. S plesom je obdana od rosne mladosti, ko se je vpisala v plesno pripravnico na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Kasneje je tam zaključila tudi nižjo in srednjo baletno šolo, leta 2018 pa je diplomirala na Višji baletni šoli in si s tem pridobila naziv višja baletna plesalka.  Zaključuje študij delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Njen pristop poučevanja baleta temelji na odličnem poznavanju telesne anatomije in biomehanike, kar omogoča poglobljeno razumevanje telesa in njegovega gibanja. Na področju plesne pedagogike se stalno dodatno izobražuje in udeležuje različnih strokovnih seminarjev.

Ker verjame, da klasični balet ni namenjen le posameznikom z idealnimi telesnimi predispozicijami, temveč vsem, ki jih ta plesna zvrst privlači, njene učenke in učenci v Plesnem Epicentru dosegajo visok nivo znanja baletne tehnike. Za svoje skupine vsako leto izdela učni načrt, ki je zasnovan po učnih načrtih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, zato delo v vseh skupinah poteka sistematično in natančno. S sodelavko Katjo Romšek tesno sodelujeta tako pri poučevanju kot tudi koreografiranju in s tem omogočata kontinuiran proces učenja, kar je razvidno iz kvalitete vsakoletnega nastopa ob koncu šolskega leta.

Veselimo se in sejemo ples z vami.