Neva Kralj

ustanoviteljica in ravnateljica

+386 41 775 714
neva.kralj@plesniepicenter.si

V PLESNEM EPICENTRU DELUJE KOT:
USTANOVITELJICA PLESNEGA EPICENTRA,
RAVNATELJICA IN VODJA CENTRA

IZVAJA:
PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA ZA OTROKE,  ODRASLE IN DRUŽINE
PLESNE DELAVNICE ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE
PLESNI PROGRAM GIBALNI DIALOG Z MALČKI
PLESNE DELAVNICE V VRTCIH
BABY MOVES
VRELEC MLADOSTI
INDIVIDUALNO DELO

Plesna pedagoginja in koreografinja, spec. pomoči z umetnostjo – R-PGT (registrirana plesno-gibalna terapevtka pri ZPGPS / EADMT) in WOS  praktik (Ways of Seeing mednarodno podiplomsko izobraževanje s certifikatom za delo z otroki in družinami, dr. S.Tortora, NY, ZDA). Neva je ustanoviteljica Plesnega Epicentra in njegov vodja.

Oblikovala je svoj model plesnih delavnic »GIBALNI DIALOG«, ki je plod stalnega izobraževanja na različnih področjih, raziskovanja lastne prakse, več kot dvajsetletnih izkušenj v pedagoškem delu in strasti do plesa. Poučuje predšolske in mlajše šolske otroke, vključuje otroke s posebnimi potrebami, vodi delavnice za ljudi v tretjem življenjskem obdobju, njeno delo pa se v zadnjem obdobju razširja na področje individualne in skupinske plesno-gibalne psihoterapije za otroke, mladino in odrasle ter v delo z dojenčki, malčki in starši.

Neva v svoje delo vnaša močno energijo, entuziazem in pozitivnost. Ples in ustvarjanje z gibanjem, ljubezen do otrok in umetnosti je njeno poslanstvo in njen način življenja.

Preko »Nevinih rok in nog« se je s prvimi plesnimi koraki seznanilo in spoznalo ljubezen do ustvarjanja z gibanjem, plesa in glasbe preko 4500 otrok in velika večina jih v taki ali drugačni gibalni obliki nadaljuje še danes.

Svojo plesno pot je pričela v sodobnem plesu kot učenka Žive Kraigher in njenih učenk, nadaljevala pri prof. Metodu Jerasu, nato v KUD Tine Rožanc, kasneje pa vrsto let sodelovala z Mojco Horvat in se stalno strokovno izpopolnjevala na različnih seminarjih in delavnicah z domačimi in tujimi plesnimi pedagogi.

Po končani Fakulteti za družbene vede je pridobila naziv plesna učiteljica z licenco Plesne zveze Slovenije in Fakultete za šport. Že več kot dve desetletji kot samostojna ustvarjalka na področju kulture pripravlja in izvaja celostno plesno-gibalno vzgojo za predšolske ter mlajše šolske otroke. Zadnjih nekaj let se poglablja v delo z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami (slepa in slabovidna mladina, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otroci s hiperkinetičnim sindromom, otroci z avtističnim spektrom, socialno težje prilagodljivi otroci, osebe s travmatično izkušnjo, gibalno ovirani in motorično manj spretni idr.). Zaključila je podiplomski mednarodni specialistični študij Pomoč z umetnostjo.

Od februarja 2017 je Ways of Seeing praktik s certifikatom (priznani mednarodni podiplomski izobraževalni program plesno-gibalne psihoterapije dr. Suzi Tortora, ZDA) ter od junija 2019  BFM (Baby Functional Movement) praktik (Saška H. Kuhar, SLO/UK). Od šol. leta 2019/2020 je doktorska študentka Pedagoške fakultete v LJ.

Neva je od svojega začetka sodelavka več vzgojno-izobraževalnih ustanov ter osnovnih šol, kjer s svojimi sodelavci vodi plesne delavnice kot obogatitveno in plesno-terapevtsko dejavnost. Kraljeva je gostujoča predavateljica in izvajalka seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev ter študentov Elementarne športne vzgoje na Fakulteti za šport. Izvaja hospitacije za študente Pedagoške fakultete. Večkrat na leto strokovne seminarje in delavnice organizira in pripravlja tudi samostojno.

Kot izvajalka izkustvenih izobraževanj in delavnic je Neva Kralj v zadnjih dvajsetih sodelovala s številnimi slovenskimi in tujimi strokovnimi ustanovami in združenji s področja umetnosti in vseživljenjskega učenja: ZSSS (Zveza slepih in slabovidnih Slovenije), SONČEK (Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije), SZUT (Slovensko združenje umetnostih terapevtov), Ozara (Nacionalno združenje za kakovost življenja), f3ŽO (Festival za tretje življenjsko obdobje), ZRSŠ (Zavod republike Slovenije za šport), JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti), DaCi (Dance and The Child International), ZPGPS (Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije).

Veselimo se in sejemo ples z vami.