DELAVNICA D

SLOVENSKA LJUDSKA GLASBA IN PLESI ZA OTROKE spodbujanje kreativnega razmišljanja / plesna vzgoja in vzgoja s plesom

Učenje skozi gib in ples postaja nepogrešljiva sestavina učnega procesa in je enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in izobraževanja v šoli. Spoznavanje ljudske glasbe in plesa podajamo na podlagi metode holističnega učenja, ki aktivira in povezuje telo, razum in dušo. Omogoča spoznavanje, raziskovanje in doživljanje gibanja s pomočjo ljudske glasbe in plesov, primernih za mlajše otroke. Pozitivni učinki se kažejo na vseh področjih otrokovega razvoja: na psihomotoričnem, kognitivnem in čustveno-socialnem. Ob tem je poudarjeno socialno učenje ter seznanjanje s slovensko kulturno dediščino.

VSEBINA SEMINARJA:
(vsebina se prilagodi potrebam naročnika)

Kratka predstavitev in teoretičen uvod:

  1. Značilnosti ljudskih plesov za otroke, pozitivni učinki, cilji, na vseh treh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, psiho-motoričnem in čustveno-socialnem), zadovoljevanje otrokovih potreb preko ljudske glasbe in plesov, razvijanje in spodbujanje plesnosti in plesno-gibalne ustvarjalnosti pri otrocih.

Praktični del:

  1. Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
  2. Uporaba raznolike slovenske ljudske glasbe v gibalnem izražanju, ustvarjalnem gibu in spodbujanju kreativnosti
  3. Igre za usvajanje ritma in razvijanje ritmičnega posluha z uporabo inštrumentov in ljudske glasbe.
  4. Razvijanje prostorske in časovne orientacije, zaznavanje gibanja svojega telesa v prostoru.
  5. »Venček« slovenskih otroških ljudskih pesmic – predlogi za koreografije
  6. Kako ljudsko glasbo in ples uporabiti v kreativnem gibanju (nakazane možnosti in uvodna spodbuda)
  7. Sprejemanje, upoštevanje drugega, strpnost, razumevanje in graditev medosebnih odnosov preko glasbe in giba z vključevanjem metod plesno-gibalne terapije.
  8. Pridobivanje izhodišč in vzpodbud za nadaljnje plesno ustvarjanje z otroki v lastnem delovnem okolju in izmenjava izkušenj.

ZA KOGA:
pedagoški delavci v vrtcu in/ali šoli oziroma vsi, ki jih zanima ples in gibalno ustvarjanje

KAJ BOSTE PRIDOBILI:
osvežili že poznano, pridobili novo znanje in spodbude za nadaljnje kreiranje, sprostili zadržke v gibalnem izražanju, soustvarjali globje medsebojne odnose, se povezali s timom ter ustvarjali bližino do samega sebe in do drugih, se dobro razgibali ter zagotovo prebudili hormon sreče

OBLIKE DELA:
predavanje, izrazito praktično delo, lastno izkustvo, izmenjava izkušenj. Potrebna je oprema za sproščeno gibanje

TRAJANJE:
8 pedagoških ur v izpeljavi 2 x 4 ure

KJE:
Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, 1000 Ljubljana – Vič oziroma po dogovoru.

CENA:
125,00 eur / posameznikI
660,00 eur / kolektiv

PREDAVATELJICA IN IZVAJALKA:
Neva Kralj, samostojna kulturna ustvarjalka, univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, spec. pomoči z umetnostjo (PEF UL), R-PGT (registrirana plesno-gibalna terapevtska pri ZPGTS / EADMT), WOS praktik (certifikat mednarodnega podiplomskega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami), BFM (Baby Funktional Movement) praktik

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si