Vrelec mladosti – za zlata leta

REKREACIJA V ZRELIH LETIH

Gibalno-plesna rekreacija za krepitev zdravja in višjo kakovost življenja za starejše.

Vrelec mladosti je nov, specializiran program za ljudi v tretjem življenskem obdobju, ko si lahko vzamemo čas tudi zase. Je poseben program z metodami in tehnikami plesno – gibalne terapije, ki vključuje integracijo telesa, uma, duha in čustev.

vrelec
Preko aktivnosti skrbimo in vplivamo na telesno gibljivost, psihično moč, dobro počutje in zadovoljstvo s samim seboj. Z delom v skupini spodbujamo motivacijo in socialno vključenost. Cilj je krepitev zdravja in dvig kvalitete življenja. Ime programa – “Vrelec mladosti” – je sposojeno iz t.i. petih tibetanskih vaj pomlajevanja, ki so prav tako del programa.

Več

Na delavnicah je v ospredju osebni pristop in upoštevanje posameznika. Preko gibanja, plesa, neverbalne komunikacije in medsebojnega povezovanja ustvarjamo posebno vzdušje. Vedno so na voljo topli napitki. Plesne sposobnosti in znanje niso potrebni. Velja le začeti … in vztrajati.
Delavnice potekajo v prijetnem okolju male plesne dvorane strokovnim vodstvom specialistke plesno-gibalne umetnostne terapije Neve Kralj. 

KAKO POTEKA DELO IN NAMEN?

Uvodni del:

  • Medsebojno usklajevanje in uglasitev skupine, ustvarjanje pozitivne energije, priprava na nadaljnje skupno delo.

Glavni del:

  • Kombinacija telesnega razgibavanja: pridobivanje večje telesne in psihične moči, motivacije, gibljivosti, motorike, koordinacije, ravnotežja in skladnosti celega telesa, boljša prekrvavitev telesa, osredotočanje na svoje telo, aktiviranje vseh delov telesa in spodbujanje neobičajnega gibanja.
  • Doživljanje in občutenje svojega telesa skozi gib, zaznavanje sebe in izgradnja samovrednotenja.
  • Kreativno gibanje, ples: pomaga pri samospoznavanju in spoznavanju okolice, saj spodbuja in povečuje domišljijo, integrira zavest, misli in akcijo
  • Neverbalna komunikacija: se odraža na opazovanju, zrcaljenju, odgovoru, empatiji, usklajevanju, predstavah o položaju telesa, orientaciji v prostoru tako do nas samih, do drugih kot do predmetov.
  • Igre sodelovanja: z boljšim medsebojnim spoznavanjem, bližini in odprtosti odnosa, se bogati tudi vrednostni sistem in kvaliteta življenja.
  • Plesi v krogu

Zaključni del:

  • Plesno gibalne igre umirjanja, sproščanja ter masaže: vodene fantazijske igre rešujejo probleme skozi zgodbo, osredotočimo se na dihanje, umiritev telesa in duha.

Zaključni pogovor