Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI:
- Pri vpisu se zaračuna VPISNINA (za administrativne stroške ipd.).
- Programi potekajo pod vodstvom strokovno usposobljenih pedagogov zavoda.
- Dejavnosti so celoletnega značaja: od 2. septembra, 2019 do 23. junija 2020. Potekajo po šolskem
koledarju.
- Upoštevamo individualnost posameznika ter sposobnosti, značilnosti, potrebe in želje skupine.
- V primeru, da učna ura zaradi višje sile odpade, boste o tem pravočasno obveščeni. Manjkajočo uro
nadomestimo po urniku, ki ga določimo glede na svoje delovne obveznosti ter možnosti zavoda.
- Mesečna šolnina se plačuje po prejetih položnicah vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec.
- V primeru, da obveznosti po dveh opominih niso plačane, si pridržujemo pravico do izključitve iz
dejavnosti in do izvržbe.
- Pri opravičeni odsotnosti neprekinjeno več kot mesec dni (daljša bolezen, potovanja …) in smo o tem
predhodno obveščeni, je prispevek zmanjšan za višino mesečne obveznosti. Krajša odsotnost NE vpliva na
višino mesečnega prispevka.
- Kakršnokoli odsotnost je potrebno sporočiti učiteljici en dan pred ali na dan plesne ure, sicer se upošteva kot prisotnost.
- Manjkajoče ure se lahko nadomesti pri katerikoli dejavnosti Plesnega Epicentra, vendar ne kasneje kot v
naslednjem mesecu.
- Za morebitne poškodbe pri plesni uri ne prevzemamo odgovornosti.
- Prekinitev obiskovanja oz. izpis je potrebno pisno obvestiti najmanj 14 dni pred prenehanjem na mail:
info@plesniepicenter.si. V nasprotnem primeru se plača celotni eno-mesečni prispevek.

- Splošni pogoji zavoda ne veljajo za primer počitniških programov. Na podlagi plačila za izbrano počitniško aktivnost, Vam pošljemo potrdilo o vplačilu. S tem je vaša prijava potrjena.

S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da me Plesni Epicenter obvešča o svojem programu in novostih na moj zgoraj zapisan elektronski naslov in se strinjam z Izjavo o varovanju zasebnosti.

SEZNANJEN SEM, da lahko kadarkoli zahtevam:

  • Odjavo od prejemanja.
    Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih 
    uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še do največ šest mesecev, nato pa trajno izbrisali.
  • Trajen izbris podatkov, ki jih hranimo o vas, prosimo posredujte pisno na e-naslov info@plesniepicenter.

Izjava o varovanju zasebnosti:

  • Spoštujemo vašo zasebnost in bomo osebne podatke, pridobljene prek vpisnega obrazca skrbno varovali.
  • Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje svojih obvestil, za obveščanje o aktivnostih Plesnega Epicentra ter e-novičk.
  • Vaš e-naslov bomo uporabljali do prejetja vaše odjave.
  • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.