Plesno gibalna terapija

Največ kar lahko nekomu daš je,
da mu pomagaš odkrivati bogastvo, ki je v njem.

PLES KOT TERAPIJA

Plesno-gibalna terapija je razmeroma mlada disciplina, ki se v našem prostoru še uveljavlja in išče svoje mesto. Je oblika terapije, kjer se s pomočjo gibanja, plesa, igre ter različnih tehnik za sproščanje in zavedanje telesa spodbuja spremembe na vseh razvojnih področjih: socialnem, čustvenem, motričnem, kognitivnem in komunikacijskem. Pri tem uporablja različne metode in tehnike, ki so prilagojene posamezniku.

Z gibalnim izražanjem prikažemo vse tisto, kar je včasih nemogoče ubesediti. Aktivira se naša podzavest. Ples, gibanje in telesno izražanje ob glasbi ali brez nje povzroča dobro počutje in sprošča pozitivne čustvene vrednote – zadovoljstvo, srečo, veselje. Cilj ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika.

IMG_1950

 

Več

Plesne delavnice s terapevtskim namenom so manj intenzivne in zelo sprostitvene.
Namenjene in dobrodošle so ljudem v vseh življenjskih obdobjih, prilagojene potrebam posameznika.
Delavnice potekajo projektno in izključno po predhodnem individualnem dogovoru z Nevo Kralj.

V čem se plesno-gibalna terapija razlikuje od plesnih ur?

Ne glede na to, ali se plesno-gibalna terapija izvaja kot terapevtska intervencija, preventivni program za razvijanje veščin, ali ustvarjalna plesna delavnica, je na prvem mestu vedno ustvarjanje prostora, kjer se otroci počutijo varni in svobodni, da preko plesa, gibanja, igre ter drugih izraznih sredstev izrazijo svoj notranji svet. S tem, ko pristopimo brez sodb in s subtilnostjo do njegovega neverbalnega stila ter senzoričnih značilnosti in potreb, mu pomagamo, da se počuti »opažen, slišan in objet«, kar je bistveno za otrokov harmoničen razvoj.

Učinki programa plesno – terapevtskih delavnic

  • Vplivanje na duševnost skozi telo
  • Občutenje in spontano izražanje samega sebe skozi gibanje
  • Raziskovanje in zavedanje samega sebe, globje razumevanje lastnih občutkov, emocij, doživljanj, zavednega in nezavednega
  • Samospoštovanje, pozitivna samopodoba in dvig samozavesti
  • Razvijanje gibalnih sposobnosti, motorike in koordinacije
  • Izboljšanje medsebojnih odnosov z vrstniki in z okolico
  • Zmanjšanje konfiktnih oblik vedenja in razvijanje pozitivnih oblik komunikacije
  • Umiritev, sprostitev in s tem izboljšanje pozornosti in koncentracije
  • Odkrivanje spontanosti in ustvarjalnosti v sebi
  • Doživljanje občutka sprejetosti, sposobnosti, uspešnosti in zadovoljstva s samim seboj.