Šole

Za učence prve triade devetletne osnovne šole izvajamo plesne delavnice kot interesno dejavnost v času podaljšanega bivanja v šoli.
Ples in gibanje ob glasbi sta odlična načina aktivnega preživljanja prostega časa in sprostitve. Poleg plesnega znanja in ustvarjanja z gibanjem in lastnim telesom, na delavnicah razvijamo kvalitetne, pozitivne medosebne odnose.

več


Šole, kjer izvajamo plesne delavnice:

  • OSNOVNA  ŠOLA  MAJDE  VRHOVNIK, Gregorčičeva  ul. 16, Ljubljana

Plesne  delavnice za šolske otroke prve triade devetletne osnovne šole, izvaja Neva Kralj kot zunanja sodelavka šole.
Izvedba delavnic: šolsko leto 2008/2009, 2013/2014

  • WALDORFSKA OSNOVA ŠOLA, Streliška 12, Ljubljana:

Plesna ustvarjalnica za otroke od 1. do 4. razreda, izvaja Neva Kralj kot zunanja sodelavka šole.
Izvedba ustvarjalnih delavnic: šolsko leto 2012/2013, 2013/2014

  • OSNOVNA ŠOLA DOBROVA, Cesta 7. maja 20, Dobrova:

Plesne  delavnice za šolske otroke prve triade devetletne osnovne šole, izvaja Neva Kralj kot zunanja sodelavka šole.
Izvedba delavnic: šolsko leto 2009/2010