Skupine

Otroci so na plesnih delavnicah razdeljeni v skupine glede na starost in individualne sposobnosti. Skupine smo poimenovali po glasbenih znakih oziroma inštrumentih: pikice, pavzice, črtice, notice, flavtice in frulice. Vse skupine se predstavijo na internem nastopu in zaključnem javnem nastopu v gledališču.

SKUPINE glede na starost in sposobnosti otrok

”DOJENČKI

EKSKLUZIVNO!
TELO JE DOJENČKOV PRVI UČITELJ

PLES in GIBALNI DIALOG, BRAIN DANCE©, BFM® za otroke in starše v prvem letu življenja

Dragi starši,

Prvo leto življenja je leto odkritij in izjemnega razvoja. Vse izkušnje tega obdobja pustijo pečat in imajo neverjeten vpliv na vas, starše, in vašega otroka, na socialni, telesni, emocionalni in kognitivni razvoj. Le-to preprosto pomeni ustvariti bogato, multi-senzorno okolje za dojenčka.

Zavedni starši lahko odločilno vplivamo na gibalni razvoj dojenčka in s tem na razvoj živčnega sistema, kar omogoča hitrejši in pravilnejši otrokov celosten razvoj in napredek. In ni bolj osrečujočega občutka, če vemo, kako lahko otroku nudimo najboljše temelje za življenje, brez finih in dragih igrač.
Omogočiti svojemu dojenčku preživeti čim več časa na (neoblazinjenih) tleh, pomeni omogočiti mu spodbudno in varno okolje v procesu rasti skozi temeljne mejnike razvoja, ki razvijajo otrokovo telo in um. Ti vzorci razvijajo gibalne sposobnosti, ravnotežje in postavitev telesa, ki so osnova za učenje. Skozi petje, glasbo in telesni dotik, ples in igro, interakcije z drugimi … pravzaprav tako bazično in enostavno.

Program Baby Moves – ples z dojenčkom pomeni opaziti in slediti otrokovim telesnim znakom, jih razumeti in mu zaupati, da se razvija z lastno hitrostjo. Na čudovit način skozi pesmi, rime, gibanje, senzorne igre in ples razvijamo tudi svojo lastno kreativnost in igrivost.
Otrok in mamica pri plesu z dojenčkom ustvarjata čuječ in globok dialog na bazičnem, telesnem nivoju, kar pri dojenčku dvigne samo-zavedanje in samozavest ter mu omogoča zdravo čustveno navezanost in kasnejšo separacijo. Ustvarja zdrave, čuječe in spoštljive odnose med roditeljem in dojenčkom, ki ostanejo do konca življenja.

ZAKAJ JE PLES Z DOJENČKOM TAKO ZELO POMEMBEN?
 Zadovoljstvo mamice in otroka je neprecenljivo.
 Pripomoremo k izgradnji mišic, izboljšanju kognicije, krepitvi imunskega sistema, aktivaciji uma.
 Preprečujemo nepravilnosti v razvoju otroka na
 vseh področjih.
 In še mnogo drugih prednosti, o katerih spregovorimo na srečanjih.

PREDNOSTI PROGRAMA:
* nebesedna interakcija z dojenčkom preko glasbe in plesa
* osebni pristop
* gradivo z opisi aktivnosti na srečanjih
* izkušnje prenesemo v svoj način življenja
* čudovito umirjeno okolje s pripomočki za vadbo z dojenčki

Prvo leto življenja je naložba za ves nadaljnji razvoj.

MALČKI

1. stopnja: “GIBALNI DIALOG” – NOVOST! – malčki od 1 -2 leti  (let. 2018) + starši

Ko te gledam, me ti vidiš, torej obstajam… *

Delavnica je namenjena malčkom od 1. leta dalje in staršem. Skupino vodi Neva Kralj. Otroci so v svojem najzgodnejšem obdobju preko telesnih izkušenj, skozi igrivo plesno dejavnost in nebesedno komunikacijo na bazičnem, telesnem nivoju videni, upoštevani in sprejeti takšni, kakršni v tistem trenutku resnično so.

Staršem pomagam pri prepoznavanju nebesednih  znakov in pri tem, da se nanje naučijo pravilno odzivati. Gibanje in ples na tak način omogočata staršem in otrokom, da razvijajo zdravo čustveno navezanost. To je temelj in bistvo zdravega in kvalitetnega razvoja otroka v celovito osebnost, ki bo sposobna premagovati neskončne ovire na poti do samostojnega, svobodnega in zadovoljnega življenja.

 • Majhni otroci, že dojenčki, se na glasbo spontano odzivajo z gibanjem. Ne gre za strukturiran ples in ponavljanje zamisli pedagoga. Z uporabo glasbe, gibalnih iger in različnih izraznih sredstev na ustvarjalen način razvijamo otrokove naravne oblike gibanja in tako vplivamo na njegov celostni razvoj.
 • Uporabljam tehnike uglaševanja in povezovanja z otrokom preko zrcaljenja njegovih gibov. Tako z otrokom vzpostavim stik in obenem poskušam dobiti vpogled v njegove potrebe in emocionalno stanje. V pomoč so različni pripomočki, kot so na primer boben, svečka, plišasta igrača, rutice ali blazine.
 • Otrokom in staršem nudim prostor in čas, kolikor ga potrebujejo, da spontano in z lastnim impulzom postajajo del skupine. V tem varnem in spodbudnem okolju opazno napredujejo.
 • cilji so:
  • Zavedanje sebe in svojega telesa
  • Socialno vključevanje
  • Neverbalni gibalni dialog
  • Kinestetično čutenje, empatija
  • Zgodnje telesne izkušnje
 • Tak otrok zaznava in se zaveda sebe, rad prihaja v svoje socialno okolje, je uglašen s seboj in okoljem in nima pretiranih težav pri separaciji. Je sproščen, radoveden in odprt za nove, neznane izzive, dobre volje sprejema pozitivne izkušnje in se lažje spoprime s slabimi, skratka, dobro napreduje tako v psihosocialnem kot kognitivnem razvoju. Vse to velja tudi za starejše otroke, vendar zgodnji pričetek prinaša večje učinke.

”PIKICE

2. stopnja–starost 2-3 leta (let. 2017 PIKICE  

Delavnica je namenjena otrokom od 2. leta dalje, ki se prvič soočajo s plesnim ustvarjanjem. Vodi nas razvijanje ljubezni do gibanja in plesa. Na začetnih vajah so običajno prisotni starši.

 • Namen gibalno-plesne vzgoje pri najmlajših je predvsem ustvarjanje pogojev za razvijanje ljubezni do gibanja, plesa, gibalnega ustvarjanja in glasbe.
 • Razvijanje in zadovoljevanje senzomotoričnih in psihofizičnih potreb otroka.
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti  (groba in fina motorika, koordinacija, hitrost, gibljivost, ravnotežje)
 • Zavedanje lastnega telesa, delov telesa
 • Slišanje in sledenje glasbi, usvajanje ritmičnega posluha
 • Uporaba prostora
 • Razvijanje socialnih spretnosti
 • Osnovne plesne zakonitosti in prvi plesni elementi
 • Gibanje v osnovnih prostorskih oblikah (krog, kolona, vrsta, moj prostor)
 • Plesna vzgoja na tej stopnji je nedeljiva z vsemi vzgojno-izobraževalnimi področji in temelji na otrokovem naravnem gibanju.
 • Pomembna je predvsem lastna gibalna aktivnost posameznega otroka, ki je osnova za kasnejšo plesnost.
 • Sprva otroci plešejo predvsem spontano, na svoj način, šele nato jih učitelj spodbuja, da mu sledijo, opazujejo gibanje, ga posnemajo in obnavljajo gibanje.
 • Spodbujamo jih h gibanju živali, predmetov, pojavov in oseb v njim znanem okolju.
 • Uporabljamo vsebinske in tudi predmetne spodbude za gibalno-plesno ustvarjanje (npr.: zgodbice, žogice, obroče, listje, balone, vrvica, blago, slike, igračke …).
 • Na podlagi vsega tega otroci začno samostojno gibalno ustvarjati.

”PAVZICE

3. stopnja – starost 3 leta (let. 2016)

PAVZICE

Za otroke, ki se s plesno-gibalnimi delavnicami srečujejo prvič ali so se delno že spoznali ter so že dokaj samostojni. Osnova našega dela je zadovoljstvo otroka.

 • Namen gibalno-plesne vzgoje pri najmlajših je predvsem ustvarjanje pogojev za razvijanje ljubezni do gibanja, plesa, gibalnega ustvarjanja in glasbe.
 • Razvijanje in zadovoljevanje senzomotoričnih in psihofizičnih potreb otroka.
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti  (groba in fina motorika, koordinacija, hitrost, gibljivost, ravnotežje)
 • Zavedanje lastnega telesa, delov telesaSlišanje in sledenje glasbi, usvajanje ritmičnega posluha
 • Uporaba prostora
 • Razvijanje socialnih spretnosti
 • Osnovne plesne zakonitosti in prvi plesni elementi
 • Gibanje v osnovnih prostorskih oblikah (krog, kolona, vrsta, moj prostor)
 • Plesna vzgoja na tej stopnji je nedeljiva z vsemi vzgojno-izobraževalnimi področji in temelji na otrokovem naravnem gibanju.
 • Pomembna je predvsem lastna gibalna aktivnost posameznega otroka, ki je osnova za kasnejšo plesnost.
 • Sprva otroci plešejo predvsem spontano, na svoj način, šele nato jih učitelj spodbuja, da mu sledijo, opazujejo gibanje, ga posnemajo in obnavljajo gibanje.
 • Spodbujamo jih h gibanju živali, predmetov, pojavov in oseb v njim znanem okolju.
 • Uporabljamo vsebinske in tudi predmetne spodbude za gibalno-plesno ustvarjanje (npr.: zgodbice, žogice, obroče, listje, balone, vrvica, blago, slike, igračke …).
 • Na podlagi vsega tega otroci začno samostojno gibalno ustvarjati.

”ČRTICE

4. stopnja-starost 4 leta (let. 2015) ČRTICE   

Za plesalke in plesalce, ki so se že spoznali s plesno-gibalnimi delavnicami in plesne delavnice obiskujejo v veliki večini vsaj eno leto. Osvojili so osnovno zavedanje svojega telesa in njegovih delov, osnovne plesne oblike (krog, kolona, vrsta, svoj prostor), odnos do skupine in soplesalcev ter določeno vztrajnost pri delu. Zadovoljstvo otroka, občutek uspešnosti in sposobnosti je pomembna motivacija pri našem delu. Razvijamo občutek lastne vrednosti in delovne navade. Pri delu nas vodi želja po plesnem gibanju, izražanju ob glasbi in sproščenosti otroka.

 • Plesna vzgoja temelji na igri. Preko različnih vsebinskih in predmetnih spodbud, ki so otrokom blizu in razumljive, preko gibalnih iger in otroških plesov otroci spoznavajo in osvajajo prve plesne korake, elemente in plesne zakonitosti.
 • Večjo pozornost namenimo zavedanju lastnega telesa, razvijanju lastne telesne sheme, ravnotežja, koordinacije, razvijanju motorike, moči in gibljivosti ter urjenju pravilne drže telesa.
 • Razvijanje doživljanja glasbenega ritma – usvajanje ritma ter urjenje ritmičnega posluha, slišanje, čutenje in sledenje glasbi.
 • Spodbujanje povezave glasbe in giba.
 • Usvajanje in razvijanje orientacije in organizacije v prostoru.
 • Večji povdarek na učenju in pomnenju krajših, lahkih skupinskih plesnih kombinacij in otroških koreografij.
 • Postopno večanje koncentracije in vztrajnosti
 • Spodbujanje samostojne plesne ustvarjalnosti in svobodnega telesnega izražanja
 • Bogatenje otrokovega notranjega sveta doživljanja.
 • Osvoboditev od motečih oblik vedenja s pomočjo gibanja.
 • Tudi tu uporabljamo vsebinske in predmetne spodbude za gibalno-plesno ustvarjanje (npr.: zgodbice, žogice, obroče, listje, balone, vrvica, blago, slike,…).
 • Delo, ples, gibalno ustvarjanje temelji zlasti na skupni in tudi skupinski metodi vodenja, saj tako otroci drug drugega spodbujajo in motivirajo, učitelju pa lažje sledijo.

”NOTICE

5. stopnja–starost  5 let (let. 2014) NOTICE A in NOTICE B

Plesalke in plesalci so samostojni in postavljeni pred nove, zahtevnejše izzive. Spoznavanjo nove plesne elemente in korake, več je združevanja glasbe in giba, spodbujanja samostojnega ustvarjanja ter prav tako pomnjenja krajših plesnih sekvenc. Od otrok lahko pričakujemo večjo vztrajnost in odgovoren odnos do dela. Zadovoljstvo otroka, občutek uspešnosti in sposobnosti so pomembna motivacija pri našem delu. Vaje potekajo 1 x tedensko.

 • Preko gibalnih in socialnih iger, otroških plesov, različnih vsebinskih spodbud otroci spoznavajo in osvajajo nove plesne korake in plesne zakonitosti in nadgrajujejo svoje znanje.
 • Razvijanje smisla za lepo, usklajeno gibanje.
 • Pomnenje in učenje nekoliko zahtevnejših plesnih kombinacij in koreografij.
 • Večjo pozornost namenimo zavedanju lastnega telesa, razvijanju lastne telesne sheme, ravnotežja, koordinacije, razvijanju motorike, moči in gibljivosti ter urjenju pravilne drže telesa.
 • Razvijanje doživljanja glasbenega ritma – usvajanje ritma ter urjenje ritmičnega posluha, slišanje, čutenje in sledenje glasbi.
 • Spodbujanje povezave glasbe in giba.
 • Urjenje in večja natančnost v organizaciji in orientaciji v prostoru.
 • Večji povdarek na učenju in pomnenju krajših, lahkih skupinskih plesnih kombinacij in otroških koreografij.
 • Postopno večanje koncentracije in vztrajnosti
 • Spodbujanje samostojne plesne ustvarjalnosti in svobodnega telesnega izražanja
 • Bogatenje otrokovega notranjega sveta doživljanja.
 • Spodbujanje občutka sposobnosti, uspešnosti in pozitivne samopodobe ter dvigovanje samozavesti – vzgajanje otrokove lastne pozitivne predstave o sebi, identitete.
 • Osvoboditev od motečih oblik vedenja s pomočjo gibanja.
 • Tudi tu uporabljamo vsebinske in predmetne spodbude za gibalno-plesno ustvarjanje (npr.: zgodbice, žogice, obroče, listje, balone, vrvica, blago, slike,…).
 • Delo, ples, gibalno ustvarjanje temelji zlasti na skupni in tudi skupinski metodi vodenja, saj tako otroci drug drugega spodbujajo in motivirajo, učitelju pa lažje sledijo.

Za vse otroke, ki radi plešejo vedno več in izražajo željo po plesni dejavnosti, saj je to obdobje, ko se otrok na vseh področji svojega razvoja (telesnem, emocionalnem, kognitivnem in socialnem) še posebej intenzivno razvija in napreduje. 

”FLAVTICE

6. stopnja-starost 6-7 let (let. 2012 in 2013) FLAVTICE  (šolarji, nadaljevalna skupina, 1 x tedensko 75 min)

Za vse plesalke in plesalce, ki jih vodi želja po intenzivnejšem plesanju in so že nekoliko izkušeni v plesnih sposobnostih. Pridobivajo nova znanja, intenzivneje razvijamo razteznost in gibljivost, občutek za vztrajnost, večjo natančnost, določeno disciplino in odnos do dela.

 • Vsestransko izobraževanje mladega človeka na umetniškem področju.
 • Pričakujemo lahko večjo vztrajnost, prizadevnost, natančnost in samostojnost pri plesanju.
 • Otroci so že usvojili vse iz prvih stopenj.
 • Preko gibalnih in socialnih iger, otroških plesov, različnih vsebinskih spodbud otroci spoznavajo in osvajajo nove plesne korake in plesne zakonitosti in nadgrajujejo svoje znanje. Poglabljajo in razširjajo svoje plesne sposobnosti.
 • Spoznajo bolj zapletene plesne elemente in razvijajo natančnejše telesne tehnike, kot so: ravnotežje v gibanju, 1. in 2. pozicija rok in nog, razteznost nog in gibčnost telesa, baletna hoja, chasse korak in skok, jazz kvadrat, korak poskok oz. hopsanje s stegnjenim stopalom, batement tandue, balance, pase, plie, releve …
 • Razvijanje smisla za lepo, usklajeno gibanje.
 • Pomnenje in učenje nekoliko zahtevnejših plesnih kombinacij in koreografij.
 • Poimenovanje in samostojno izvajanje plesnih korakov, koreografij in natančnost izvedbe.
 • Osvojene elemente prepoznajo in pravilno pokažejo.
 • Spodbujanje samostojnega izražanja na izbrano temo in nastopanja pred skupino.
 • Otroci imajo že dobro zavedanje lastnega telesa, daljšo pozornost in koncentracijo, dobro sledijo glasbi in poslušajo glasbo.
 • Povdarek je na pravilni drži in kontroli telesa ter podaljševanju vztrajnosti in razvijanju koordinacije, gibljivosti in moči.
 • Urjenje in večja natančnost v organizaciji in orientaciji v prostoru.
 • Večja pozornost na ritmu in urjenju ritmičnega posluha.
 • Spodbujanje občutka sposobnosti, uspešnosti in pozitivne samopodobe ter dvigovanje samozavesti – vzgajanje otrokove lastne pozitivne predstave o sebi, identitete.
 • Povdarek je na medsebojnih odnosih, sprejemanju različnosti in drugačnosti ter razvijanju sodelovanja.
 • Samostojno soustvarjanje plesne predstave.

“JAZZY

 

7. stopnja – starost 8 + let – 2. in 3. razred (let. 2010, 2011, 2012)  JAZZY FRULICE
Izpopolnjevanje v plesnosti, spodbujanje in razvijanje gibalne nadarjenosti in talenta, višja zahtevnost, intenzivnost, prizadevnost in natančnost v vseh oblikah dela. Ustvarjanje samostojne plesne miniature oziroma predstavice. Skupina Frulice so odlična dopolnilna dejavnost ob klasičnem baletu in sodobnem plesu ali glasbenem izobraževanju.

 • Vsestransko izobraževanje mladega človeka na umetniškem področju.
 • Otroci poglabljajo in razširjajo svoje plesne sposobnosti.
 • Spoznajo bolj zapletene plesne elemente in razvijajo natančnejše telesne tehnike, kot so: ravnotežje v gibanju, 1. in 2. pozicija rok in nog, razteznost nog in gibčnost telesa, baletna hoja, chasse korak in skok, ball change, jazz kvadrat, korak poskok oz. hopsanje s stegnjenim stopalom, batement tandue, pas de bourree, balance, pase, plie, releve …
 • Osvojene elemente prepoznajo in pravilno pokažejo.
 • Usvajajo različne kvalitete giba: legato, staccato, nežno, grobo, živo, v »slow motionu«, veliko, minimalno, v ravnih linijah, zavito, v mirovanju … ter razteznost telesa.
 • Pridobivajo na natančnosti, prizadevnosti in vztrajnem delu telesnih tehnik.
 • Otroci so že osvojili določeno razteznost, koordinacijo, motoričnost, držo telesa in moč.
 • So samostojni pri plesanju, kar pomeni pomnjenje, poimenovanje in samostojno plesanje zahtevnejših plesnih korakov, plesnih kombinacij in koreografij.
 • Napredujejo pri skupinskem delu, ki se kaže v pripadnosti skupini in enakem izvajanju plesa.
 • Obvladajo gibanje v vseh smereh v prostoru ter plesanje v različnih nivojih.
 • Obvladujejo prostor tako v odnosu do drugega, skupine kot individualno.
 • Otroci že slišijo ritem ter se gibajo v pravilnem ritmu.
 • Sposobni so improvizirati na ustvarjalen način pri interpretaciji oz. doživljanju različne glasbe, izražajo in pripovedujejo preko gibanja.
 • Gibe izvajajo zavestno in vedo, kaj hoče-mo s plesom povedati.
 • Večji povdarek je na tehnikah sproščanja preko gibanja in na samostojnem kreativnem ustvarjanju ter razvijanju gibalne ustvarjalnosti.
 • Povdarek je na medsebojnih odnosih, sprejemanju različnosti in drugačnosti ter razvijanju sodelovanja.
 • Samostojno ustvarjanje plesne predstave.
 • Otroci so pripravljeni za nadaljevanje nove plesne poti v različnih plesnih zvrsteh

Po delavnicah se otroci po želji usmerijo v:

PLESNE ISKRICE 1 in 2  (sodobni ples za otroke), od let. 2012 dalje

KLASIČNI BALET  (pripravnica in 1., 2. in 3. razred, 4. razred), od let. 2012 dalje