Delavnice, pedagoška načela

Pri našem delu je v ospredju otrok kot posameznik, njegova osebnost inindividualne značilnosti ter sposobnosti, ne pa vzgoja virtuoznih plesalcev. Seveda pa zaznavamo posebej talentirane plesalce, ki jih spodbujamo k intenzivnejšemu delu in razvoju.

MAD_1783
Vsi otroci soustvarjajo plesno predstavo, ki jo izvedemo ob zaključku šolskega leta v umetniškem okolju gledališča. A bolj kot ta končni rezultat je na plesnih delavnicah pomemben proces in razvoj, ki se dogaja v otroku pri celoletnem plesnem delu.

»Otroci nosijo ples v svojem srcu. Naj se rodi v vsakem otroku, naj prebuja življenje v nas. Prepričana sem, da jim bo trdna popotnica v nadaljnjem življenju.«
(Neva Kralj)

Več

PEDAGOŠKI PRISTOP

 • Plesne delavnice za predšolske in mlajše šolske otroke so zasnovane na holističnem (celostnem) pedagoškem pristopu.
 • Delo potela v manjših skupinah do največ 14 otrok, saj je to osnovni pogoj za doseganje ugodne klime, zadovoljstva, uspešnosti in pravilnosti izvajanja plesnih delavnic.
 • Upoštevanje individualnosti vsakega otroka, njegovih posebnosti in dinamike skupine, v kateri deluje.
 • Grajenje občutka sposobnosti, uspešnosti, zadovoljstva s samim seboj in krepitev samozavesti.
 • Spodbujanje sproščenosti in domišljije v gibalnem izražanju.
 • Netekmovalna in ne pretirano storilnostna usmeritev – otrokovo željo po plesu dodatno spodbujamo in motiviramo, otrok napreduje z občutki uspešnosti, lastne spospobnosti in zadovoljstva.
 • Metode, tehnike in oblike dela, cilje in vsebine plesno-gibalnih delavnic prilagajamo in oblikujemo skozi vse leto, upoštevajoč sposobnosti, značilnosti, potrebe in interese posameznega otroka in skupine kot celote. Program in aktivnosti je zato nemogoče točno načrtovati vnaprej.
 • Vsaka plesalka in plesalec ob zaključku šolskega leta prejme priznanje z opisno oceno.

Skozi plesno leto nas vodi določena tema:

 1. 2019/20: Ljubezen gre skozi telo (praznovanje 10.letnice zavoda)
 2. 2018/19: Palček Kalček (po literarni predlogi Maje Krizmanić)
 3. 2017/18: Etika in vrednote skozi zgodbe
 4. 2016/17: Novi svet
 5. 2015/16: Plešem zeleno
 6. 2014/15: Plesna simfonija (glasba in gib – inštrumenti in ples)
 7. 2013/14: Čudovito kraljestvo pravljic, Plašček za Barbaro (plesna pravljica po literarni predlogi Vitomila Zupana)
 8. 2012/13: Živalski karneval
 9. 2011/12: Besede Plešejo, Venček slovenskih ljudskih plesov za otroke
 10. 2010/11: Plesno potovanje na čarobni leteči preprogi
 11. 2009/10: plesna dramatizacija – Kdo je napravil Vidku srajčico, Štirje letni časi
 12. 2008/09: Inštrumenti v gibanju in plesu, Barve plešejo
 13. 2007/08: Ples in zdravo življenje, Igrače

Kaj delavnice vsebujejo?

 • Plesna vzgoja in izobraževanje z metodami plesne terapije
 • Sprostitev ob plesu in glasbi
 • Kakovostna in raznolika – predvsem slovenska in instrumentalna glasba
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti
 • Zavedanje in izražanje čustev in doživljanj s telesom
 • Plesne zakonitosti in elementi jazz baleta, klasičnega baleta in izraznega plesa
 • Samostojna plesna izraznost
 • Razvijanje telesne sheme, gibljivosti in koordinacije, ravnotežja, vztrajnosti in natančnosti, razvijanje ritmičnega posluha in prostorske orientacije
 • Skupna gibalno-ustvarjalna srečanja z otroki in starši
 • Inkluzija otrok s posebnostmi v razvoju
 • Zaključna plesna prireditev v gledališču