Reference

Izvedene delavnice in seminarji:

 • konferenca DaCiDance and the Child international
  Adelaide, Avstralija
  / Neva Kralj
  8. – 13. julij 2018
 • strokovni prispevek, revija ŠPORT, FŠ, junij 2018 / Neva Kralj, Mateja Videmšek

Ples za starejše v vsakdanjem življenju

 • SENZORNA INTEGRACIJA IN OTROK / Neva Kralj, Tamara Sernec: izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za vrtec Trnovo (zaključena skupina)
  13. februar, 6., 7. in 14. marec 2018, Plesni Epicenter, Ljubljana

Program Senzorna integracija in otrok sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 • SENZORNA INTEGRACIJA IN OTROK / Neva Kralj, Tamara Sernec: izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za strokovne delavce vrtca Pod Gradom
  oktober 2017, Plesni Epicenter, Ljubljana

 

 • PLEŠEM, ŠE PREDEN HODIM – gibalni dialog z malčki / Neva Kralj, revija SENSA, oktober/november 2017
 • PLEŠEM, ŠE PREDEN HODIM , revija Bogastvo zdravja, julij 2017

 2016

Več

 • SENZORNA INTEGRACIJA IN OTROK / Neva Kralj, Tamara Sernec: izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev
  26. november 2016, Plesni Epicenter, Ljubljana
 • UMETNOST ZDRAVI, Polnočni klub, 29. julij 2016
 • SENZORNA INTEGRACIJA IN OTROK / Neva Kralj, Tamara Sernec:
  izkustveni izobraževalni seminar za strokovne delavce vrtca dr. F. Prešeren (zaključena skupina)

sreda in petek, 12. in 14. oktober + petek, 11. november 2016,  Plesni Epicenter, Ljubljana

Program Senzorna integracija in otrok sofinancira Mestna občina Ljubljana.

2015 in starejše

Več

 • SENZORNA INTEGRACIJA IN OTROK / Neva Kralj, Tamara Sernec:
  Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev
  petek, 25. september in 9. oktober 2015 (16:30 – 20:30), 1. in 2. del ter
  sobota, 7. november 2015 (9:00 – 12:30), 3. del Plesni Epicenter, Ljubljana
 • Pomoč z umetnostjo – Ples kot preventiva in terapiija, Neva Kralj / Tamara Sernec,
  izkustveni izobraževalni seminar pod okriljem Slovenskega Združenja Umetnostnih terapevtov (SZUT),
  sobota, 18. april 2015
  Plesni Epicenter, Tbilisijska ul. 59 D
 • Pomoč z umetnostjo – Ples kot preventiva in terapiija, Neva Kralj / Tamara Sernec,
  izkustveni izobraževalni seminar za strokovne delavce vrtca Viški Gaj in zunanje udeležence
  sobota, 15. november 2014
  Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, Lj
 • Pomoč z umetnostjo – Ples kot preventiva in terapiija, Neva Kralj / Tamara Sernec,
  izkustveni izobraževalni seminar za strokovne delavce vrtca Vrhovci
  sobota, 8. november 2014
  Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, Lj
 • Slovenska ljudska glasba in plesi za otroke – spodbujanje kreativnega razmišljanja, izkustvena izobraževalna delavnica za strokovne delavce vrtca Vrhovci, Neva Kralj
  petek, 14. februar 2014, 1. del
  petek, 12. september 2014, 2. del
  Plesni Epicenter, Tbilisijska 59, Lj
 • Uresničevanje inkluzije otrok s posebnostmi v razvoju preko plesa in giba, seminar za pedagoške delavce, vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije
  sobota, 26. oktober, 2013 (od 9:00 – 12:15), 1. del in
  petek, 8. november, 2013 (od 18:00 – 21:00), 2. del
  Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 A, Ljubljana – Vič
 • Izkustveno izobraževanje za strokovne delavce: Ples kot preventiva in ustvarjanje bližine, vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije
  Vrtec Hoče in Rogoza
  10. november, 2012
 • Intenzivni izkustveni plesni seminar: Pomoč z umetnostjo – vključevanje otrok s posebnostmi v razvoju preko plesa in giba, vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije
  Viški vrtci in zunanji udeleženci:
  9. november, 23. november, 2012. Plesni Epicenter, Ljubljana
 • Intenzivni plesno-gibalni izkustveni seminar za strokovne delavce: Ples kot preventiva in terapija , vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije
  Vrtec Trnovo, Ljubljana
  20. april, 2012.
 • Intenzivni plesni izkustveni seminar za strokovne delavce v 3. delih: Slovenska ljudska glasba in plesi za otroke – spodbujanje kreativnega razmišljanja: 1. in 2. del, Od zamisli do izvedbe: 3. Del. vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije Viški vrtci, Ljubljana:
  29. januar, 19. marec, 6. maj, 2011.
 • Intenzivni izkustveni plesni seminar za strokovne delavke vrtca: Ljudski plesi za otroke, vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije
  Vrtec Škofja Loka:
  marec, 2010
 • Intenzivni izkustveni seminar za strokovne delavce vrtca: Plesna vzgoja predšolskih otrok, plesne igrice, ustvarjanje, sproščanje – priprava na kreiranje s plesom.
  vodi Neva Kralj, dipl. plesna pedagoginja
  Vrtec Otona Žuančiča, Ljubljana:
  oktober, 2007.