Slovenska ljudska glasba in plesi za otroke

Učenje skozi gib in ples postaja nepogrešljiva sestavina učnega procesa in je enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in izobraževanja v šoli.  Spoznavanje ljudske glasbe in plesa podajamo na podlagi metode holističnega učenja, ki aktivira in povezuje telo, razum in dušo.  Omogoča spoznavanje, raziskovanje in doživljanje  gibanja s pomočjo ljudske glasbe in plesov, primernih za mlajše otroke. Pozitivni učinki se kažejo na vseh področjih otrokovega razvoja: na psihomotoričnem, kognitivnem in čustveno-socialnem. Ob tem je povdarjeno socialno učenje ter seznanjanje s slovensko kulturno dediščino.

VSEBINA SEMINARJA:

Kratka predstavitev in teoretičen uvod:

  1. Značilnosti ljudskih plesov za otroke,  pozitivni učinki, cilji,  na vseh treh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, psiho-motoročnem in čustveno-socialnem), zadovoljevanje otrokovih potreb preko ljudske glasbe in plesov, razvijanje in spodbujanje plesnosti in plesno-gibalne ustvarjalnosti pri otrokih.

Praktični del:

  1. Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
  2. Uporaba  raznolike slovenske ljudske glasbe v gibalnem izražanju, ustvarjalnem gibu  in spodbujanju kreativnosti
  3. Igre za usvajanje ritma in razvijanje ritmičnega posluha z uporabo inštrumentov in ljudske glasbe.
  4. Razvijanje prostorske in časovne orientacije, zaznavanje gibanja svojega telesa v prostoru.
  5. »Venček« slovenskih otroških ljudskih pesmic – predlogi za koreografije
  6. Kako ljudsko glasbo in ples uporabiti v kreativnem gibanju (nakazane možnosti in uvodna  spodbuda)
  7. Sprejemanje, upoštevanje drugega, strpnost, razumevanje in graditev medosebnih odnosov preko glasbe in giba z vključevanjem metod plesno-gibalne terapije.
  8. Pridobivanje izhodišč in vzpodbud za nadaljnje plesno ustvarjanje z otroki v lastnem delovnem okolju in izmenjava izkušenj.

za koga?  pedagoški delavci v vrtcu in/ali šoli oziroma vsi, ki jih zanima ples in gibalno ustvarjanje.

kaj boste pridobili? osvežili že poznano, pridobili novo znanje in spodbude za  nadaljnje kreiranje, sprostili zadržke v gibalnem izražanju, soustvarjali globje medsebojne odnose, se povezali s timom ter ustvarjali bližino do samega sebe in do drugih, se dobro razgibali ter zagotovo prebudili hormon sreče.

oblike dela? predavanje, izrazito praktično delo, lastno izkustvo, izmenjava izkušenj. Potrebna je oprema za sproščeno gibanje.

8  pedagoških  ur v izpeljavi 2x 4 ure.

kdaj? kje? petek / sobota. Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, 1000 Ljubljana – Vič oziroma po dogovoru.

cena? 115,00 eur (za posameznike), 560,00 eur (za kolektiv)

predavateljica in izvajalka: Neva Kralj, samostojna kulturna ustvarjalka, univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, spec. pomoči z umetnostjo – plesne terapije