Pomoč z umetnostjo

A:
GIBALNO SPO-RAZUMEVANJE - 
PLES KOT PREVENTIVA IN TERAPIJA

plesno-gibalna dejavnost, ki aktivira domišljijo in ustvarjalnost deluje preventivno pred vsakdanjimi pritiski današnjega načina življenja in spodbudno vpliva na vsestranski razvoj otroka.

 

Na intenzivnem izkustvenem seminarju udeleženci pridobijo različna teoretična in praktična znanja ter se seznanijo s številnimi aktivnostmi v celostnem pristopu v vzgojno-izobraževalnem procesu in svetovalnem delu – za utrjevanje pozitivnih vrednot, za preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike in razvijanje sodelovanja in povezovanja v skupini, učenje sprostitvenih tehnik in strategij za obvladovanje nasilja ter izboljšanja medosebnih odnosov in seznanjanje s preventivnimi načini pomoči otrokom v vrtcu in/ali šoli.
Prav tako pa se bodo seznanili z dejavnostmi ter vajami, ki spodbujajo motorični razvoj in gradijo otrokove socialne kompetence ter mu pomagajo pri izražanju in razumevanju lastnih čustev in izražanju le-teh na ustreznejši način.

Prepoznavanje razvojnih potreb otrok ter vključevanje metod dela, ki razvijajo socialne veščine, empatijo ter spodbujajo zdrav gibalni razvoj, lahko pomagajo k grajenju ustreznejše samopodobe, občutku zadovoljstva prav tako pa pripomorejo k boljšemu vključevanju ranljivih otrok v socialno sredino in izboljšanju medosebnih odnosov.

16  pedagoških  ur

kdaj? kje? petek / sobota. Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, 1000 Ljubljana – Vič oziroma po dogovoru.

cena? 175,00 eur / ob subvenciji MOL 115,00 eur (za posameznike)
1.150,00 eur / ob subvenciji MOL 300,00 eur (za kolektiv)

predavateljici in izvajalki:

Neva Kralj, samostojna kulturna ustvarjalka, univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, spec. pomoči z umetnostjo – plesne terapije,  certifikat mednarodnega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami in

Tamara Sernec, prof. defektologije, spec. pomoči z umetnostjo – plesne terapije, certifikat mednarodnega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami

Tamara SI in otrok 20181027_124024

B:
GIBALNI DIALOG - 
socialno vključevanje otrok s posebnostmi v razvoju v redne oddelke vrtcev in osnovnih šol z metodami in tehnikami plesno gibalne terapije.

za koga:  pedagoški delavci v vrtcu in/ali šoli, starši oziroma vsi, ki jih zanima ples in gibalno ustvarjanje.

8  pedagoških  ur v izpeljavi 2x 4 ure ali po dogovoru.

kdaj? kje? petek / sobota. Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, 1000 Ljubljana – Vič oziroma po dogovoru.

cena? 115,00 eur (za posameznike) / 560,00 eur (za kolektiv)

predavateljica in izvajalka: Neva Kralj, samostojna kulturna ustvarjalka, univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, spec. pomoči z umetnostjo – plesne terapije