Aktualno

GIBALNO SPO-RAZUMEVANJE

TERMINI:  marec 2020

Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D, 1000 Ljubljana

Plesno-gibalna dejavnost, ki aktivira domišljijo in ustvarjalnost deluje preventivno pred vsakdanjimi pritiski današnjega načina življenja in spodbudno vpliva na vsestranski razvoj otroka.

Program Gibalno Spo-Razumevanje sofinancira MOL.

Več

 

Na intenzivnem izkustvenem seminarju udeleženci pridobijo različna teoretična in praktična znanja ter se seznanijo s številnimi aktivnostmi v celostnem pristopu v vzgojno-izobraževalnem procesu in svetovalnem delu – za utrjevanje pozitivnih vrednot, za preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike in razvijanje sodelovanja in povezovanja v skupini, učenje sprostitvenih tehnik in strategij za obvladovanje nasilja ter izboljšanja medosebnih odnosov in seznanjanje s preventivnimi načini pomoči otrokom v vrtcu in/ali šoli.
Prav tako pa se bodo seznanili z dejavnostmi ter vajami, ki spodbujajo motorični razvoj in gradijo otrokove socialne kompetence ter mu pomagajo pri izražanju in razumevanju lastnih čustev in izražanju le-teh na ustreznejši način.

Prepoznavanje razvojnih potreb otrok ter vključevanje metod dela, ki razvijajo socialne veščine, empatijo ter spodbujajo zdrav gibalni razvoj, lahko pomagajo k grajenju ustreznejše samopodobe, občutku zadovoljstva prav tako pa pripomorejo k boljšemu vključevanju ranljivih otrok v socialno sredino in izboljšanju medosebnih odnosov.

 

cena? 175,00 eur / ob subvenciji MOL 115,00 eur (za posameznike)
1.050,00 eur / ob subvenciji MOL 300,00 eur (za kolektiv)

predavateljici in izvajalki:

Neva Kralj, samostojna kulturna ustvarjalka, univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, spec. pomoči z umetnostjo, plesno gibalna terapevtka, registrirana pri ZPGTS (Združenje plesno-gibalnih terapevtov Slovenije),  certifikat mednarodnega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami in

Tamara Sernec, prof. defektologije, spec. pomoči z umetnostjo plesno gibalna terapevtka, registrirana pri ZPGTS (Združenje plesno-gibalnih terapevtov Slovenije),  certifikat mednarodnega izobraževanja po programu »Ways of seeing« za delo z otroki in družinami