Izobraževanja

IZKUSTVENI SEMINARJI IN IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

Za vzgojitelje, pedagoške in strokovne delavce ter za vse, ki jih teme delavnic in seminarjev zanimajo.
Delavnice in seminarji, ki jih vodi Neva Kralj s sodelavci Plesnega Epicentra in vabljeni predavatelji, so izrazito teoretično-praktičnega in izkustvenega značaja. Temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, stalnih izobraževanjih, primerih dobre prakse in osebnostne rasti.

1. Seminarji in delavnice za strokovne delavce vrtcev in osnovnih šol, plesne učitelje, mentorje interesnih dejavnosti in druge ljubitelje umetniškega ustvarjanja - v studiu Plesni Epicenter ali v vaši instituciji
Seminarje vodi Neva Kralj, plesna pedagoginja, spec. plesne terapije in strokovni sodelavci:

A.  Gibalno Spo-Razumevanje -  ples kot preventiva in terapija
Plesno-gibalna dejavnost, ki aktivira domišljijo in ustvarjalnost deluje preventivno pred vsakdanjimi pritiski današnjega načina življenja in spodbudno vpliva na vsestranski razvoj otroka.
predavateljici in izvajalki: Neva Kralj in Tamara Sernec

B. Gibalni dialog -  socialno vključevanje otrok s posebnostmi v razvoju v redne oddelke vrtcev in osnovnih šol z metodami in tehnikami plesno gibalne terapije. Celostni pristop v vzgojno-izobraževalnem procesu in svetovalnem delu za utrjevanje pozitivnih vrednot, za preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike in razvijanje sodelovanja in povezovanja v skupini
predavateljica in izvajalka: Neva Kralj

C. Slovenska ljudska glasba in plesi za otroke - spodbujanje kreativnega razmišljanja / plesna vzgoja in vzgoja s plesom
vodi Neva Kralj

 

2. Strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev -  Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za šport, Ljubljana, v sodelovanju z dr. Matejo Videmšek, dr. Meto Zagorc (Elementarna športna vzgoja; Naravno otrokovo gibanje skozi kreativnost; Predšolska športna vzgoja z vidika kurikuluma za vrtce; Ples v vrtcu; Ples -medosebni odnosi in oblike skupinske dinamike; Ples, igra, ustvarjanje, sproščanje; )