GIBALNO SPO-RAZUMEVANJE, izkustveno izobraževanje, 11. in 19. oktober

GIBALNO SPO-RAZUMEVANJE
izkustveni plesno-izobraževalni seminar
Petek, 11, oktober 14:00 – 19:15 in sobota, 19. oktober 9:15 – 16:00
Plesni Epicenter, Tbilisijska 59 D (bela dvorana)

PRIJAVE
Pokličite 041 775 714

20180306_142552

Tamara SI in otrok
Na intenzivnem izkustvenem seminarju udeleženci pridobijo različna teoretična in praktična znanja ter se seznanijo s številnimi aktivnostmi v celostnem pristopu v vzgojno-izobraževalnem procesu in svetovalnem delu. Prav tako se seznanijo z dejavnostmi ter vajami, ki spodbujajo motorični razvoj in gradijo otrokove socialne kompetence ter mu pomagajo pri izražanju in razumevanju lastnih čustev in izražanju le-teh na ustreznejši način.

Prepoznavanje razvojnih potreb otrok ter vključevanje metod dela, ki razvijajo socialne veščine, empatijo ter spodbujajo zdrav gibalni razvoj, lahko pomagajo h grajenju ustreznejše samopodobe, občutku zadovoljstva prav tako pa pripomorejo k boljšemu vključevanju ranljivih otrok v socialno sredino in izboljšanju medosebnih odnosov.

Udeleženci ob aktivni udeležbi zadovoljujejo potrebe po novem znanju in osebnostni rasti, kar lahko neposredno prenašajo na svoja področja delovanja.