Baby moves, torek 15:30 – 16:15

NOVOST!! 

PLES za malčke od 1 -2 leti  (let. 2017) s starši :)

Ko te gledam, me ti vidiš, torej obstajam… (D.W.Winnicott)*

Delavnica je namenjena malčkom od 1. leta dalje in staršem. Skupino vodi Neva Kralj. Otroci so v svojem najzgodnejšem obdobju preko telesnih izkušenj, skozi igrivo plesno dejavnost in nebesedno komunikacijo na bazičnem, telesnem nivoju videni, upoštevani in sprejeti takšni, kakršni v tistem trenutku resnično so.

Staršem pomagam pri prepoznavanju nebesednih  znakov in pri tem, da se nanje naučijo pravilno odzivati. Gibanje in ples na tak način omogočata staršem in otrokom, da razvijajo zdravo čustveno navezanost. To je temelj in bistvo zdravega in kvalitetnega razvoja otroka v celovito osebnost, ki bo sposobna premagovati neskončne ovire na poti do samostojnega, svobodnega in zadovoljnega življenja.

 • Majhni otroci, že dojenčki, se na glasbo spontano odzivajo z gibanjem. Ne gre za strukturiran ples in ponavljanje zamisli pedagoga. Z uporabo glasbe, gibalnih iger in različnih izraznih sredstev na ustvarjalen način razvijamo otrokove naravne oblike gibanja in tako vplivamo na njegov celostni razvoj.
 • Uporabljam tehnike uglaševanja in povezovanja z otrokom preko zrcaljenja njegovih gibov. Tako z otrokom vzpostavim stik in obenem poskušam dobiti vpogled v njegove potrebe in emocionalno stanje. V pomoč so različni pripomočki, kot so na primer boben, svečka, plišasta igrača, rutice ali blazine.
 • Otrokom in staršem nudim prostor in čas, kolikor ga potrebujejo, da spontano in z lastnim impulzom postajajo del skupine. V tem varnem in spodbudnem okolju opazno napredujejo.
 • cilji so:
  • Zavedanje sebe in svojega telesa
  • Socialno vključevanje
  • Neverbalni gibalni dialog
  • Kinestetično čutenje, empatija
  • Zgodnje telesne izkušnje
 • Tak otrok zaznava in se zaveda sebe, rad prihaja v svoje socialno okolje, je uglašen s seboj in okoljem in nima pretiranih težav pri separaciji. Je sproščen, radoveden in odprt za nove, neznane izzive, dobre volje sprejema pozitivne izkušnje in se lažje spoprime s slabimi, skratka, dobro napreduje tako v psihosocialnem kot kognitivnem razvoju. Vse to velja tudi za starejše otroke, vendar zgodnji pričetek prinaša večje učinke.