Aktualno

Laban– teorija, analiza in praksa & Razvojno gibanje po Veronici Sherbourne

mag. Dimitrios Zachos (Laban Centre, London) 

petek, 29.3.2019 ob 14:00 – 20:00 & sobota, 30.3. 2019 ob 9:00 – 18:00

nedelja, 31.3.2019
ob 9:00 – 13:00 – INDIVIDUALNA SUPERVIZIJA s PGT prakso
ob 15:00 – 18:00 – SKUPINSKA  SUPERVIZIJA  s PGT prakso

 

2 flyer

Plesno-gibalni psihoterapevt, skupinski in družinski analitik, gostujoči predavatelj Univerze v Derbyju v Veliki Britaniji, Inštituta za kreativno umetnostno terapijo na Kitajskem in izobraževalnega programa za psihologe na Plesno-gibalni psihoterapiji v Bukarešti v Romuniji. Član Group Analytic Society, Velika Britanija. Član Hellenic Society of Group Analysis & Family Therapy, Grčija

www.dimitrioszaxos.com

PRIJAVE: www.plesniepicenter.si  Račun prejmete po prejeti prijavnici.

VSEBINA:
Dvodnevna delavnica udeležence seznani s kompleksno in zahtevno Labanovo teorijo, analizo in prakso gibanja. Labanova analiza gibanja je odločujoče prispevala k razvoju plesa, kot glavno orodje opazovanja, ugotavljanja stanja in intervencije pa jo uporabljamo v plesno-gibalni terapiji.

V nadaljevanju bodo udeleženci spoznali teorijo in prakso psiho-motoričnega razvoja otroka po Veronici Sherbourne, ki telmelji na Labanovi teoriji in analizi gibanja. V. Sherbourne je razvila izjemno učinkovit sistem gibalnih aktivnosti, ki se osredotočajo na telesni in čustveni razvoj predšolskin in šolskih otrok s posebnimi potrebami in mu še danes na svetu ni enakega.

Oba dela delavnice bosta predstavljena tako teoretično kot praktično, kjer bodo udeleženci pridobili znanja preko lastne gibalne aktivnosti in prakse.

Več

 

ZA KOGA: Izkustveno izobraževanje je namenjeno širšemu spektru strokovnjakov: specialnim pedagogom, umetnostim terapevtom, še posebej plesno-gibalnim in dramskim terapevtom, učiteljem v redni OŠ in osnovnih šolah s prilagojenim programom, vzgojiteljem, psihologom, delovnim terapevtom in plesnim pedagogom, psihoterapevtom in psihoanalitikom, skupinskim in družinskim terapevtom kot tudi zainteresiranim študentom.  


KJE?:
Zavod Plesni Epicenter, Tbilisijska 59, Ljubljana – Vič

KOTIZACIJA:  WORKSHOPS INDIVIDUALSUPERVISION GROUP SUPERVISION
Zgodnje prijave do 30.1. 2019 145,00 eur 55,00 eur / 1h 85,00 eur / 3h
Po 1.2. 2019 180,00 eur 65,00 eur / 1h 95,00 / 3h

 

INFORMACIJE:

Neva Kralj: +00386 (0)41 775-714, neva.kralj@plesniepicenter.si
Sabina Mai: +00386 (0)40 978-564, sabina.mai@plesniepicenter.si

 

Dimitrios Zachos je l. 1995 zaključil magistrski študij plesno-gibalne psihoterapije na City University – Laban Centre for Movement and Dance v Londonu. Zaključil je tudi 5-letni psihoanalitični izobraževalni program skupinske analize in družinske terapije. V psihoterapevtskem / psihodinamičnem pristopu Dimitrios že skoraj dve desetletji deluje v svoji privatni praksi ter v psihiatričnih institucijah in posebnih šolah. Trenutno se večinoma posveča  privatni praksi tako v individualnem delu s klienti kot tudi s skupinami. Prav tako dela z družinami, kjer spodbuja in vključuje v igro, gibalno interakcijo in simbolično izražanje vse družinske člane.

 

 ENG

Več

 

LMA – Laban Movement Theory, Observation and Practice & VS– Veronica Sherbourne’s delopmental movement

 

Friday, 29th March: 2pm–8pm & Saturday, 30th March 2019: 9:00 am-6:00pm

Sunday, 31th March 2019: 9:00 – 13:00 INDIVIDUAL DMT SUPERVISION / 15:00 – 18:00 GROUP DMT SUPERVISION

 

PROGRAM:

The workshop will present Laban’s theory on Movement analysis, observation and practice and will also discuss the fundamentals of his theory.

Laban’s Movement analysis system has greatly contributed to the development of choreography as well as dance movement therapy. Dance movement therapy  in particular uses it as the main tool for observation, diagnosis and intervention.

 

Veronica Sherbourne’s developmental movement workshop focuses on experiences for pre-school and school children and for children with special needs. This workshop will introduce Sherbourne’s psychomotor development theory and practice based on Laban’s movement theory.

Having utilized Laban’s theory Veronica Sherbourne created a system of movement activities which focuses on physical and emotional development of children as well as development of their personality. All children – special needs children and the ones without special needs – greatly benefit from it.

Both parts of the workshop include a theoretical and an experiential part where participants will be asked to participate actively.

 

FOR WHOM: The workshops attracts a variety of professionals: pre-school and school teachers, psychologists, working therapists, dance teachers, teachers for children with special needs, group and family therapists and especially dance movement therapists and other creative arts therapists, as well as for students of mental health professions. 

 

REGISTRATION FEE:    WORKSHOPS INDIVIDUALSUPERVISION GROUP SUPERVISION
Early bird  by 30th Jan, 2019 145,00 eur 55,00 eur / 1h 85,00 eur / 3h
after 1st Feb, 2019 180,00 eur 65,00 eur / 1h 95,00 / 3h

Dimitrios Zachos has completed his Master’s degree in Dance Movement Psychotherapy at City University – Laban Centre for Movement and Dance (London, UK), in 1995. He has also completed the 5-year psychoanalytic training in Group Analysis & Family Therapy. He has worked in private practice as well as in various psychiatric institutions and special schools for almost 20 years. His therapeutic approach is a psychoanalytic / psychodynamic one. Currently, he works mainly in private practice with clients individually as well as in groups. He also works with families where he encourages all the family members to be involved in play, movement interaction and symbolic expression.  He is a member of the Group Analytic Society, London, UK.